top of page

Personvernerklæring for Himmelblå Brygge AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Himmelblå Brygge samler inn og bruker personopplysninger.  

Daglig leder er på vegne av Himmelblå Brygge AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Himmelblå Brygge er opptatt av å ivareta personvern på en god og forsvarlig måte og implementerer derfor kontinuerlig tiltak for å sikre personopplysninger best mulig.  
 

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og relevant reiseinformasjon.
 

Formål med behandlingen 
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre turer på en trygg og sikker måte. Vi benytter også opplysningene for  å gi brukerne en så god opplevelse av nettsiden som mulig, samt å tilby brukerne de tjenestene de måtte ønske å benytte seg av, i tillegg til  å kunne gi deg informasjon, tilbud og oppfølging i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.
 

Grunnlaget for behandlingen 
Personopplysningene benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS.  Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 
 

Innhenting av personopplysninger 
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp. Det blir også lagret opplysninger ifm besøk på våre hjemmesider og interaksjon på sosiale medier.
 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  
 

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5/10 år, i henhold til lovens krav. 
 

Rettigheter for den registrerte 
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. 
 

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: 
post@himmelblaabrygge.no
Himmelblå Brygge AS
NO 920 940 307
8985 Ylvingen
Norge

Himmelblå Brygge benytter følgende systemer for databehandling

Hjemmesider
Himmelblå Brygges offentlige websider (himmelblaabrygge.no m.fl.) er basert på WIX system. Det benyttes skjemaer som kan omfatte personopplysninger som navn, e-post, selskapsinformasjon og telefonnummer. Alle skjemaer som brukes på nettsiden lagrer informasjon i systemet, og innsamlet informasjon slettes så snart formålet for innsamlingen ikke lenger er gyldig.

Logging i Himmelblå Brygges systemer
Alle IP-adresser blir logget i forbindelse med besøk til nettsider hostet av Himmelblå Brygge. Våre utviklere og servicemedarbeidere har tilgang til logger med IP-adresser i én uke. Loggene vil deretter forbli i våre backupsystemer i opptil 6 måneder, hvor kun våre driftsteknikere har tilgang. Disse loggene, inkludert de besøkendes IP-adresser er viktig informasjon for å kunne stoppe dataangrep, og opprettholde en god sikkerhet på våre nettsider.


Google Workspace
Vi bruker Google Workspace (bla Gmail, Calendar, Documents, Sheets, Meet) for kommunikasjon, lagring av dokumenter, filer, avtaler. Dette omfatter kontrakter og avtaler, tilbud, arbeidsdokumenter, kontakter, e-postadresser, telefonnumre, navn. Himmelblå Brygge har egen databehandleravtale med Google Inc, USA


MailChimp
Vi bruker MailChimp til utsendelse av nyhetsbrev. Her lagres navn, e-postadresser, preferanser og samhandlinger med nyhetsbrev. Himmelblå Brygge har egen databehandleravtale med MailChimp Inc, USA

 

Hubspot
Vi bruker Hubspot til kundeoppfølging, salgs- og markedsinformasjon. Her lagres navn, e-postadresser, kommunikasjon og e-post, tidspunkt for hendelser. Himmelblå Brygge har egen databehandleravtale med Hubspot Inc, USA

 

Google AdWords
Himmelblå Brygge bruker Google AdWords til søkemotormarkedsføring. For å målrette og forbedre vår markedsføring gjennom Google AdWords blir informasjon om enkeltet handlinger sendt til Google AdWords.

 

Google Analytics
Himmelblå Brygge bruker Google Analytics til webstatistikk på våre offentlige nettsider. Google Analytics samler informasjon om besøk og bruksstatistikk på våre nettsider ved hjelp av et javascript. Google Analytics er konfigurert til å ikke samle personopplysninger, herunder å anonymisere IP-adresser.
Himmelblå Brygge har egen databehandleravtale med Google Analytics

 

Facebook Pixel og Facebook Messenger
Himmelblå Brygge bruker Facebook Pixel på nettsiden vår. Dette er en informasjonskapsel som gjør at Facebook kan få informasjon om ditt besøk på hjemmesiden. Himmelblå Brygge bruker Facebook Messenger til internkommunikasjon. Facebook Messenger er et meldingsutvekslingssystem som lagrer informasjonen som blir utvekslet. Dette kan omfatte personopplysninger, og er søkbart og tilgjengelig for Himmelblå Brygges ansatte.

 

24SevenOffice
Himmelblå Brygge bruker 24SevenOffice til regnskap, timeføring og lønn. Systemet lagrer personopplysninger om ansatte, kunde- og selskapsopplysninger i forbindelse med fakturering av tjenester.
Himmelblå Brygge har egen databehandleravtale med 24SevenOffice, Norge

 

Stripe
Himmelblå Brygge bruker Stripe til betaling. Stripe lagrer opplysninger om bank- og kortbetalinger.
Himmelblå Brygge har egen databehandleravtale med Stripe Inc, USA

Zettle
Himmelblå Brygge bruker Zettle til kasse og betaling. Zettle lagrer opplysninger om kunde, bank- og kortbetalinger. Himmelblå Brygge har egen databehandleravtale med Zettle (PayPal)

bottom of page